Tags包含 卧病杂题陆游 的信息

1、《卧病杂题》宋 作者:陆游

终日常辞客,经秋半在床。
爱穷留作伴,谙病与相忘。
灶婢工烹粥,园丁习写方。
今朝有奇事,久雨得窗光。

时间:2019-10-16 宋朝

2、《卧病杂题》宋 作者:陆游

陋室施床迮,穷阎问疾疏。
加餐惟是粥,弄笔不成书。
盎盎新篘酒,青青小摘蔬。
客来邀褫带,聊示小勤渠。

时间:2019-10-04 宋朝

3、《卧病杂题》宋 作者:陆游

鸥鹭驯亭沼,琴书悦性灵。
身叨乡祭酒,孙为国添丁。
烟浦收菰菜,秋山斸茯苓。
虚名吾所薄,未应少微星。

时间:2019-09-26 宋朝

4、《卧病杂题》宋 作者:陆游

终日常辞客,经秋半在床。
爱穷留作伴,谙病与相忘。
灶婢工烹粥,园丁习写方。
今朝有奇事,久雨得窗光。

时间:2019-09-24 宋朝

5、《卧病杂题》宋 作者:陆游

(左口右父)咀初成药,咿哑半掩扉。
病知身健乐,闲觉宦游非。
小涧看猿饮,枯筇拥鹤归。
今朝更堪喜,书札得淮淝。

时间:2019-09-22 宋朝

6、《卧病杂题》宋 作者:陆游

人间跛男子,物外病维摩。
但可妨趋拜,何因废啸歌?菜羹醯酱薄,村巷棘茨多。
举手谢邻父,非君谁肯过?

时间:2019-09-22 宋朝

7、《卧病杂题》宋 作者:陆游

{左口右父}咀初成药,咿哑半掩扉。
病知身健乐,闲觉宦游非。
小涧看猿饮,枯筇拥鹤归。
今朝更堪喜,书札得淮淝。

时间:2019-09-16 宋朝

回到顶部