Tags包含 史氏南轩梅尧臣 的信息

1、《史氏南轩》宋 作者:梅尧臣

庭中碧石盎,上结三重山。
飞光入酒杯,舞翠生髻鬟。
竹林眠黄麞,莎径欠白鹇。
主人无倦情,窗户不须关。

时间:2019-08-13 宋朝

回到顶部