Tags包含 无可 的信息

76、《冬晚姚谏议宅会送元绪上人归南山》唐 作者:无可

禅客诗家见,凝寒忽告还。分题回谏笔,留偈在商关。
盘径缘高雪,闲房在半山。自知麋鹿性,亦欲离人间。

时间:2018-09-15 唐朝

77、《禅林寺》唐 作者:无可

台山朝佛陇,胜地绝埃氛。冷色石桥月,素光华顶云。
远泉和雪溜,幽磬带松闻。终断游方念,炉香继此焚。

时间:2018-09-15 唐朝

78、《秋日寄厉玄先辈》唐 作者:无可

杨柳起秋色,故人犹未还。别离俱自苦,少壮岂能闲。
夜雨吟残烛,秋城忆远山。何当一相见,语默此林间。

时间:2018-09-15 唐朝

79、《秋寄从兄贾岛(一作秋夜宿西林寄贾岛)》唐 作者:无可

暝虫喧暮色,默思坐西林。听雨寒更彻,开门落叶深。
昔因京邑病,并起洞庭心。亦是吾兄事,迟回共至今。

时间:2018-09-14 唐朝

80、《晚秋酬姚合见寄》唐 作者:无可

新命起高眠,江湖空浩然。木衰犹有菊,燕去即无蝉。
分察千官内,孤怀远岳边。萧条人外寺,暌阻又经年。

时间:2018-09-14 唐朝

81、《寄殿院薛侍御》唐 作者:无可

名高意本闲,浮俗自难攀。佐蜀连钱出,朝天獬豸还。
回翔历清院,弹奏迥离班。休浣通玄旨,留僧昼掩关。

时间:2018-09-13 唐朝

82、《宿安国简公院(一作安国寺静居法师故院)》唐 作者:无可

雨后清凉境,因还欲不回。井甘桐有露,竹迸地多苔。
幡映宫墙动,香从御苑来。青龙旧经疏,寥落有谁开。

时间:2018-09-13 唐朝

83、《夏日送田中丞赴蔡州》唐 作者:无可

出守汝南城,应多恋阙情。地遥人久望,风起旆初行。
楚庙繁蝉断,淮田细雨生。赏心知有处,蒋宅古津平。

时间:2018-09-13 唐朝

84、《大理正任二十和江淹拟古诗二十章寄示》唐 作者:无可

不啻回青眼,应疑似碧云。古风真往哲,雅道滥朝闻。
活狱威豪右,销时赖典坟。如何经济意,未克致吾君。

时间:2018-09-13 唐朝

85、《送宜春裴宰是将军旻之孙》唐 作者:无可

垂白方为县,徒知大父雄。山春南去棹,楚夜北飞鸿。
叠嶂和云灭,孤城与岭通。谁知持惠化,一境动清风。

时间:2018-09-13 唐朝

86、《赠圭峰禅师(一作寄圭峰宗密师)》唐 作者:无可

绝壑禅床底,泉分落石层。雾交高顶草,云隐下方灯。
朝满倾心客,溪连学道僧。半旬持一食,此事有谁能。

时间:2018-09-13 唐朝

87、《送喻凫及第归阳羡》唐 作者:无可

姓字载科名,无过子最荣。宗中初及第,江上觐难兄。
月向波涛没,茶连洞壑生。石桥高思在,且为看东坑。

时间:2018-09-13 唐朝

回到顶部