Tags包含 梦李白二首·其二杜甫唐诗三百首 的信息

1、《梦李白二首·其二》唐 作者:杜甫

浮云终日行,游子久不至。
三夜频梦君,情亲见君意。
告归常局促,苦道来不易。
江湖多风波,舟楫恐失坠。
出门搔白首,若负平生志。
冠盖满京华,斯人独憔悴。
孰云网恢恢,将老身反累。
千秋万岁名,寂寞身后事。

时间:2018-02-16 唐朝

回到顶部