Tags包含 泉徐夤 的信息

1、《泉》唐 作者:徐夤

非凿非疏出洞门,源深流嶮合还分。
高成瀑布漱逋客,清入御沟朝圣君。
迸滴几山穿破石,迅飞层峤喷开云。
旧斋一带连松竹,明月窗前枕上闻。

时间:2019-12-02 唐朝

回到顶部