Tags包含 老将张籍 的信息

1、《老将》唐 作者:张籍

鬓衰头似雪,行步急如风。不怕骑生马,犹能挽硬弓。
兵书封锦字,手诏满香筒。今日身憔悴,犹夸定远功。

时间:2018-02-28 唐朝

回到顶部