Tags包含 曹学佺 的信息

1、《夔府竹府词四首》明 作者:曹学佺

君居北井妾南沱,对面相看隔路多。
须趁渔舟过急峡,还随乌翼上斜波。

时间:2019-01-16 明朝

2、《夔府竹府词四首》明 作者:曹学佺

沿江坎上即田畴,满店烧春酒气浮。
峨眉五月雪消水,刚让侬家割麦秋。

时间:2019-01-14 明朝

3、《挽周先生明府四首》明 作者:曹学佺

泉台寂寂夜漫漫,永隔音容想像难。
遣嘱倩人传诀别,相思托梦接悲欢。
花滋愤泪河阳县,水吓游魂黯淡滩。
敢问皇天容诉恨,独排阊阖五云端。¤

时间:2019-01-14 明朝

4、《春首社集感怀》明 作者:曹学佺

社家寥落不成欢,虽是芳春似岁残。
旧雨已将消息断,新诗那得递相看。
邃中疏冷梅花韵,箸里酸辛菜甲盘。
谁是伐檀有遗咏,空令惆怅在河干。

时间:2019-01-14 明朝

5、《荔枝叹三首》明 作者:曹学佺

十八娘家粉黛残,玉肌罗帐泪阑干。
枫亭三日无消息,马上空歌行路难。

时间:2019-01-14 明朝

6、《城南古意》明 作者:曹学佺

白浪隐帘钩,清风闻棹讴。
看人惟看影,同泛不同舟。
已出东邻里,难逢南陌头。
谁知暮潮水,半作断肠流。

时间:2019-01-14 明朝

7、《壬午除夕四首》明 作者:曹学佺

雒阳齐右与襄阳,生事萧条忆远方。
三大名藩俱荡尽,有何家计论消亡。

时间:2019-01-14 明朝

8、《金陵杂诗二首》明 作者:曹学佺

野草傍幽涧,草长涧亦满。
不知水流急,但觉人步缓。

时间:2019-01-14 明朝

9、《宿范东生池上》明 作者:曹学佺

白下思千里,吴门到一寻。
预知片榻上,缓我故园心。
良夜不复寝,清霜时在襟。
除将杯酒外,直许是长吟。

时间:2019-01-13 明朝

10、《金陵社集诗》明 作者:曹学佺

法曹清杀大堤傍,路入荷花不觉长。
为惜六朝余绮丽,还邀群彦醉壶觞。
烟轻故罩新开粉,风细时吹不断香。
彩躭底须愁荡却,文鸳偏自解成行。

时间:2019-01-13 明朝

11、《荔枝叹三首》明 作者:曹学佺

矫羞十五闭房栊,风雨无端妒守宫。
玉镜台前倚惆怅,郎家不送荔枝红。

时间:2019-01-12 明朝

12、《高桥行》明 作者:曹学佺

东西有湖相竞白,只隔湖中一片石。
石桥湖水照人行,幽意盈盈动日夕。
坐来水满月亦多,月在两湖谁作波。
波香羡杀采莲曲,却见长江帆影过。
影。

时间:2019-01-12 明朝

13、《舟夜》明 作者:曹学佺

欲作题诗别,仍为命酌留。
故人来不断,淹坐胜于游。
树暖微蒸雨,星寒尽入流。
秣陵何日到,信宿未移舟。

时间:2019-01-12 明朝

14、《夔府竹府词四首》明 作者:曹学佺

早看东南暮看西,蜀天只怕上头低。
东边日出纯无用,云暗上头三尺泥。

时间:2019-01-12 明朝

15、《永庆寺竹园看雪》明 作者:曹学佺

摇摇林影外,雪满夕阳前。
此地无人到,来看尚宛然。
翠深俱在岭,寒极不生烟。
欲问兹心境,惟应一喻禅。

时间:2019-01-12 明朝

16、《夜登石钟山》明 作者:曹学佺

湖口行人旷,山门入树幽。
钟鸣片石夜,月满九江秋。
洞里悬渔纲,岩前过客舟。
醉歌仍未已,清露湿沧洲。

时间:2019-01-12 明朝

17、《皖口阻风二首》明 作者:曹学佺

风声不定在何边,起视长堤树影偏。
客恨不如风里树,一枝吹落向南天。

时间:2019-01-12 明朝

18、《新林浦》明 作者:曹学佺

夹岸人家映柳条,玄晖遗迹草萧萧。
曾为一夜青山客,未得无情过板桥。

时间:2019-01-12 明朝

19、《晦日非熊叔虞茂之同用雪字》明 作者:曹学佺

艳阳已及时,晦日尚临雪。
草色新未稳,柳条绽仍结。
啼莺綍雕窗,走马闲金埒。
惟有素心人,相过慰愁绝。

时间:2019-01-12 明朝

20、《挽周先生明府四首》明 作者:曹学佺

魂迥难招屈左徒,伤心忍顾藐诸孤。
龙精带雨长鸣剑,鲛泪临风尽落珠。
八口丧归扶广柳,一官甑破见莱芜。
不知寂寞高堂下,尚有青蝇吊客无。¤

时间:2019-01-12 明朝

21、《壬午除夕四首》明 作者:曹学佺

闽海谁云易作霖,雾霜三日但阴阴。
笑把屠苏问童稚,何渠水旱不经心?

时间:2019-01-12 明朝

22、《桂林风谣二首》明 作者:曹学佺

徭粮难猝辨,村老未全驯。
风俗传鸡卜,春秋祀马人。
法依山例峻,歌叠浪花新。
懒妇田间过,忙将织作陈。

时间:2019-01-12 明朝

23、《挽周先生明府四首》明 作者:曹学佺

白马驱驰楚国阴,西州消息半浮沉。
中山箧满皆飞语,流水弦孤孰赏音。
邻笛一声闻雁落,墓门千古听猿吟。
余生不尽酬知己,宁但吴钓挂隔林。

时间:2019-01-12 明朝

24、《题胡可复水阁》明 作者:曹学佺

驱车来往桃叶渡,渡头歌管喧盈路。
金陵惟此行乐地,可惜为官不得住。
我官无事长日闲,之子幽期坐此间。
桥上行人俱在水,镜里娇娥别有山。
几行杨柳枝交荫,门外弯环碧流枕。
云散仍从几席生,潮来半是阑干浸。
月明艇子摇双双,两岸人家浮玉缸。
有时暗泊疏帘下,见尔科头坐北窗。

时间:2019-01-12 明朝

25、《过沈从先》明 作者:曹学佺

几度过吴苑,情亲问所居。
相依昔日久,但觉此时疏。
踪迹飘蓬外,诗篇脱草余。
自知苦不足,于子意何如。

时间:2019-01-10 明朝

回到顶部