Tags包含 虚亭秋月为实上人作梦观法师 的信息

1、《虚亭秋月为实上人作》明 作者:梦观法师

幽庭坐虚寂,月出青松林。
流光入禅户,凉思满衣襟。
六根净无垢,万境亦消沉。
荡兹着有想,快我遗世心。
浩歌《秋水篇》,聊续寒山吟。

时间:2019-01-08 明朝

回到顶部