Tags包含 和陶郭主簿二首苏轼 的信息

1、《和陶郭主簿二首》宋 作者:苏轼

雀{彀弓换成鸟}含淳音,竹萌抱静节。
诵我先君诗,肝肺为澄澈。
犹如鸣鹤和,未作获麟绝。
愿因骑鲸李,追此御风列。
丈夫贵出世,功名岂人杰。
家书三万卷,独取服食诀。
地行即空飞,何必挟日月。

时间:2019-10-12 宋朝

2、《和陶郭主簿二首》宋 作者:苏轼

雀{彀弓换成鸟}含淳音,竹萌抱静节。
诵我先君诗,肝肺为澄澈。
犹如鸣鹤和,未作获麟绝。
愿因骑鲸李,追此御风列。
丈夫贵出世,功名岂人杰。
家书三万卷,独取服食诀。
地行即空飞,何必挟日月。

时间:2019-09-14 宋朝

3、《和陶郭主簿二首》宋 作者:苏轼

今日复何日,高槐布初阴。
良辰非虚名,清和盈我襟。
孺子卷书坐,诵诗如鼓琴。
却去四十年,玉颜如汝今。
闭户未尝出,出为邻里钦。
家世事酌古,百史手自斟。
当年二老人,喜我作此音。
淮德入我梦,角羁未胜簪。
孺子笑问我,君何念之深。

时间:2019-09-04 宋朝

回到顶部